Chăn ga gối đệm cao cấp

Việt Nam chỉ mới thực sự mở cửa nền kinh tế thị trường từ đầu thế kỷ XXI. Nhiều mặt hàng cao cấp hầu như đều nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó có chăn ga gối. Chỉ một bộ phận người tiêu dùng có thu nhập khá trở lên mới sử dụng những sản phẩm này. Khi công nghiệp trong nước phát triển hơn, nhiều ngành nghề nhanh chóng bắt nhịp được...

Continue reading