CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Với chiến lược phát triển cùng đường hướng chỉ đạo đúng đắn của Ban Giám đốc, Elan trở thành một trong những tên tuổi lớn góp mặt trong lĩnh vực kinh doanh và sản xuất chăn ga gối đệm tại Việt Nam. Tính riêng từ năm 2016 – 2019, sản lượng đệm và bộ chăn ga gối bán ra liên tục tăng và phát triển bền vững. Mức độ tăng trưởng trung bình mỗi năm tăng 30, 000 sản phẩm. Riêng năm 2019, tốc độ tăng trưởng đạt mức 200%, nâng tổng sản lượng cán mốc 402,000 sản phẩm. Trong tương lai, Elan sẽ tiếp tục duy trì phong độ, liên tục cải tiến và nâng cao hiệu suất để duy trì mức tăng trưởng kì vọng.

Sản lượng năm 2019

Sản phẩm

Sản lượng năm 2016

Sản phẩm

Biểu đồ thể hiện mức độ tăng trưởng sản lượng từ năm 2016 – 2019 (ĐVT: Sản phẩm)

  • Đệm
  • Bộ chăn gối
  • Tổng sản lượng